Punainen Risti selvittää Konttien henkilöstöasiat

MTV3:n 45 minuuttia –ohjelma käsitteli tänään 12.5. Suomen Punaisen Ristin Kontti –ketjua. Ohjelmassa esitettiin kriittisiä näkemyksiä Konttien työilmapiirissä koetuista ongelmista sekä Konttien johtamisesta.

Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula sanoo, että järjestö suhtautuu asiaan vakavasti. Konttien henkilöstöasioista teetetään selvitys, jonka tekijäksi pyydetään ulkopuolinen asiantuntija.

- Ohjelmassa esitetyt väitteet ovat pääosin Kontin entisten työntekijöiden näkemyksiä ja sen takia niitä kuunnellaan tarkasti. Toisaalta Konteissa aiemmin tehdyt,  esimerkiksi työhyvinvointiin liittyvät, selvitykset eivät ole tuoneet esiin ongelmia, Kumpula lisää.

Kumpula huomauttaa, että Kontit ovat vaativia työympäristöjä myös esimiehille. Koulutusta ja muuta tukea tarjotaankin jatkuvasti.

– Silti meillä on varmasti parantamisen varaa johtamisessa ja muissa työhyvinvoinnin kysymyksissä.

Kontit työllistävät noin 1000 henkilöä vuodessa

Konteissa työllistetään henkilöitä, joilla on takanaan 500 päivän työttömyys ja siten oikeus korotettuun palkkatukeen. Viime vuonna Konteissa työskenteli noin 1000 henkilöä yhdeksällä paikkakunnalla.

Työllistäminen tapahtuu yhteistyössä työviranomaisten kanssa, ja siten raportointi myös henkilöstöasioista on tarkkaa.

Konteissa tarjotaan myös opastusta ja kannustusta, jotta työntekijät pääsisivät jatkamaan muissa työpaikoissa tai opinnoissa. Viime vuonna järjestö satsasi siihen, että Kontti –jakson jälkeen olisi helpompi päästä ammatilliseen koulutukseen. Vaikea taloustilanne näkyi kuitenkin Konteissakin. Suurimmalla osalla Konttien työntekijöistä oli vaikeuksia saada uutta työpaikkaa.

Konttien tuotto käytetään avustustoimintaan

Kontit myyvät ja välittävät lahjoitustavaraa: vaatteita, huonekaluja, kodin käyttöesineitä jne. Osa lahjoitetuista vaatteista lähetetään Punaisen Ristin kansainväliseen apuun, viime vuonna esimerkiksi Keski-Aasiaan ja Mongoliaan. Konteista haetaan myös hätäapua kotimaan katastrofien uhreille, esimerkiksi kotinsa tulipalossa menettäneille.

Konttien tuotto jaetaan kolmeen osaan. Puolet käytetään Punaisen Ristin paikalliseen toimintaan. Neljännes välitetään katastrofirahastoon ja toinen neljännes käytetään Konttien kehittämiseen.

Kontit toimivat Joensuussa, Kuopiossa, Siilinjärvellä, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Porissa, Rovaniemellä ja Tampereella.

Lisätietoja:

Kontit netissä

Suomen Punaisen Ristin vuosikertomus 2009