Työllistämispalvelut Kontissa

Kontti tarjoaa työntekijöilleen koulututusta ja tukea. Työllistämispalvelumme on jaettu kolmeen eri kokonaisuuteen: Työelämä tutuksi, Suunnitelmat todeksi ja Kohti uusia haasteita. Osaamisen kehittyessä työntekijät voivat edetä Kontissa uusiin tehtäviin.

1. Työelämä tutuksi

Palvelu on suunnattu ensisijaisesti henkilöille, jotka ovat työkokeilussa tai kuntouttavassa työtoiminnassa.

Työtehtävät

 • lahjoitustavaran alkulajittelu, tekstiilitarkastus ja -huolto, muut avustavat työtehtävät

Tarjoamme

 • vahvan perehdytyksen ja tuen tehtäviin
 • hyvän työilmapiirin ja kannustavan työyhteisön
 • kaikille yhteiset koulutukset: ensiapu-, asiakaspalvelu- ja turvallisuuskoulutus
 • nykyisen elämäntilanteen kartoituksen ja tukea tulevaisuuden suunnitteluun
 • ohjauksen muiden mahdollisten palveluiden piiriin yhteistyössä työvoimavirkailijan kanssa

Tavoitteet

Työllistämisjakson päätyttyä työntekijä on toimintakykyinen ja hän tuntee työelämän pelisäännöt. Työelämävalmiudet ovat parantuneet. Jakso on kartuttanut työkokemusta.

 

2. Suunnitelmat todeksi

Palvelu on suunnattu henkilöille, joilla on oikeus TE-toimiston myöntämään palkkatukeen sekä alle 25-vuotiaille työttömille nuorille. Palvelua voidaan tarjota myös henkilöille, jotka ovat työkokeilussa.

Työtehtävät 

 • tuotteiden hinnoittelu- ja esillepano, asiakaspalvelu- ja kassatehtävät, kuljetus- ja noutopalvelu, siivous

Tarjoamme

 • vahvan perehdytyksen ja ohjauksen työtehtäviin
 • apua ja tukea työnhakuasioissa, mm. opastuksen CV-netin käyttöön
 • kaikille yhteiset koulutukset: ensiapu-, asiakaspalvelu- ja turvallisuuskoulutus
 • mahdollisuuden yksilöllisiin koulutuksiin, esimerkiksi työelämässä vaadittavien passien ja korttien suorittamiseen
 • mahdollisuuden ammattitutkinnon tai osatutkinnon suorittamiseen, esim. myynnin ammattitutkinto, laitoshuoltaja tai merkonomi 

Tavoitteet

Jakson päätyttyä työntekijän työelämävalmiudet ovat oleellisesti parantuneet. Osaaminen on lähellä avoimien työmarkkinoiden vaatimuksia. Työntekijälle on kertynyt jatkotyöllistymisen kannalta merkittävää työkokemusta. Työntekijän itsetuntemus on parantunut.

 

3. Kohti uusia haasteita

Palvelu on suunnattu henkilöille, joilla on oikeus TE-toimiston myöntämään palkkatukeen. Palveluun voivat osallistua myös henkilöt, jotka ovat työkokeilussa.

Työtehtävät

 • myynti-, asiakaspalvelu- ja kassatehtävät, tuotteiden hinnoittelu- ja esillepano, kuljetus- ja noutopalvelu

Tarjoamme

 • vahvan perehdytyksen ja ohjauksen työtehtäviin
 • apua ja tukea työnhakuasioissa, mm. opastuksen CV-netin käyttöön
 • kaikille yhteiset koulutukset: ensiapu-, asiakaspalvelu- ja turvallisuuskoulutus
 • mahdollisuuden yksilöllisiin koulutuksiin, esimerkiksi työelämässä vaadittavien passien ja korttien suorittamiseen
 • mahdollisuuden ammattitutkinnon tai osatutkinnon suorittamiseen, esim. myynnin ammattitutkinto, laitoshuoltaja tai merkonomi
 • tilaisuuksia edelleensijoitukseen yritykseen

Tavoitteet

Jakson päätyttyä työntekijän valmiudet vastaavat nykypäivän työmarkkinoiden vaatimuksia. Työntekijälle on kertynyt jatkotyöllistymisen kannalta merkittävää työkokemusta.Työntekijä siirtyy suoraan avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen.

 

Mahdollisuus opiskeluun

Kontissa on mahdollista opiskella tutkintoja tai niiden osia (esimerkiksi myynnin ammattitutkinto, laitoshuoltaja tai merkonomi). Kontti tukee työntekijöitään opinnoissa ja tarjoaa koulutusta tukevaa työkokemusta.