Välityömarkkinoiden työllistämismahdollisuuksia käsittelevä työministeriön raportti julkaistiin Vantaan Kontissa 28.1.

Mikko Myller
Konttityöntekijä James Annan kertoo työstään raportin selvityshenkilönä toimineelle Tarja Filatoville ja työministeri Lauri Ihalaiselle.
Kuvaaja: Mikko Myller

Selvityshenkilönä toimi kansanedustaja Tarja Filatov, joka luovutti raportin työministeri Lauri Ihalaiselle.

Filatovin mielestä Suomen Punainen Risti on hyvä esimerkki työllistämispalveluja tarjoavasta välityömarkkinapaikasta. Hän kiitteli Punaisen Ristin olevan merkittävä ja ansioitunut toimija välityömarkkinoilla.

Filatovin luovuttamassa raportissa esitetään mm. pitkäaikaistyöttömien palveluvastuun siirtämistä valtiolta kunnille. Toiminnalla olisi tällöin selkeämmin yksi johtamisjärjestelmä, yksi rahapussi. Tämä helpottaisi nykyisten valtion rahoittamien työvoimapoliittisten toimien ja kunnan rahoittamien sosiaali- ja terveystoimien yhteensovittamista.

Filatov joustaisi tukia koskevien säännösten soveltamisessa välityömarkkinatoimijoiden kohdalla niin pitkälle kuin mahdollista. Samalla julkisia toimijoita pitäisi rohkaista ja kouluttaa tilaamaan palveluja välityömarkkinoilta.

Välityömarkkinat tarjoavat työskentelymahdollisuuksia ihmisille, joiden syystä tai toisesta on vaikea päästä avoimille työmarkkinoille. Nykyiset välityömarkkinat muodostuvat ennen kaikkea kuntien, järjestöjen ja säätiöiden järjestämistä palveluista, koulutuksesta ja työllistämistoiminnasta. Mukana on myös hyvin pieni määrä yksityisiä yrityksiä.

Vuonna 2012 Punaisella Ristillä työskenteli 1551 henkilöä erilaisissa työllisyyspoliittisissa toimenpiteissä. Heistä 1011 henkilöä työskenteli Kontti-tavarataloissa. Järjestö työllistää valtakunnallisesti eniten yli 500 päivää työttömänä olleita henkilöitä.

Työministeriön raportti 28.1.:  Selvitystyö välityömarkkinoiden mahdollisuuksista tukea vaikeasti työllistyvien työelämään osallistumista ja työmarkkinoille pääsyä