Vapaaehtoisena Kontissa

Vapaaehtoiset ovat merkittävä osa Punaisen Ristin kokonaisuutta ja tärkeä lenkki maailmanlaajuisesti toimivassa järjestössä.

Kontissa voi työskennellä myös vapaaehtoisena. Vapaaehtoiset työskentelevät samoissa työtehtävissä kuin muutkin konttityöntekijät, mutta oman aikataulunsa mukaisesti. Toivomme kuitenkin, että voit sitoutua tiettyihin sovittuihin aikoihin.

Jos olet kiinnostunut työskentelemään vapaaehtoisena Kontissa, ota yhteyttä lähimmän Konttisi työnjohtoon. Mahdollisuudet vapaaehtoistyöhön vaihtelevat kunkin Kontin tilanteen mukaan.

Vapaaehtoistyön pelisäännöt

Ei vaadi koulutusta
Vapaaehtoistyötä tehdään tavallisen ihmisen taidoin. Et tarvitse siihen ammattikoulutusta. Riittää, että haluat olla mukana auttamassa.

Palkatonta
Vapaaehtoistoiminnasta ei makseta palkkaa.

Vapaaehtoista
Olet mukana omasta tahdostasi. Tarkoitus on, että toiminta tuottaa sinulle iloa ja antaa voimia arkipäivääsi.

Luotettavaa
Vaikka olet mukana vapaaehtoisesti, olet sitoutunut tekemään sen, minkä olet luvannut. Kontin yhteiset pelisäännöt koskevat niin työntekijöitä kuin vapaaehtoisiakin.

Luottamuksellista
Vaitiolovelvollisuus koskee kaikkia konttilaisia.

Puolueetonta ja tasapuolista
Kontinkin toiminnan perustana ovat Punaisen Ristin seitsemän periaatetta: inhimillisyys, puolueettomuus, tasapuolisuus, riippumattomuus, vapaaehtoisuus, ykseys ja yleismaailmallisuus.

Tasa-arvoista
Vapaaehtoistoiminta on vuorovaikutusta: vapaaehtoinen ei ole muita parempi ihminen tai hyväntekijä. Vapaaehtoinen, työntekijä ja asiakas ovat keskenään tasa-arvoisia.

Valta ja vastuu
Valta ja vastuu toiminnasta on sillä organisaatiolla, jossa vapaaehtoinen toimii. Vapaaehtoisen vastuu on tavallisen ihmisen vastuuta lähimmäisestään. Punainen Risti on vakuuttanut vapaaehtoiset koulutuksen ja toiminnan ajaksi.

Vapaaehtoisen rooli
Vapaaehtoinen toimii aina vapaaehtoisen roolissa, hän ei yritä toimia esimerkiksi itseoppineena terapeuttina tai sosiaalityöntekijänä. Hänen roolinsa on olla lähimmäinen, jolla on suuret korvat ja isot silmät, tekevät kädet ja lämmin sydän.